02
Lipiec
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Wymogi unijne sprawiają, że praca w innym państwie aniżeli Polska potrzebuje od nas tłumaczenia różnorodnych zaświadczeń. Są to dowody prywatne, prawa jazdy, świadectwa maturalne, czy również dyplomy ukończenia studiów. Jednak sami takiego pisma nie możemy przełożyć na obcy język. Do tego jest potrzebny tłumacz przysięgły, który wykona dla nas każde tłumaczenie. Musimy pamiętać, że tłumaczenia takie muszą posiadać pieczęć stwierdzającą uprawnienia tłumacza, lub też placówki w jakiej pracuje. Biuro tłumaczeń http://www.izabela-koziel.pl ma paru ekspertów posiadających właściwe certyfikaty stwierdzające jego „przysięgłość”. Po zapłaceniu właściwej zapłaty otrzymujemy kilka kopii przetłumaczonego dokumentu. Co zajmujące tłumacz przysięgły tłumaczy nie wyłącznie treść dokumentu, jednakowoż również musi zaprezentować każdą pieczątkę zawartą w dokumencie, zarówno z wyglądu, jak i ze względu na zawarte w niej słowa. Z takimi dokumentami możemy się już poruszać w kraju, w którym przetłumaczone dokumenty były nam wymagane. Nikt nie może podważyć pracy wykonanej przez tłumacza przysięgłego.

Categories: Usługi

Comments are closed.