20
Styczeń
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Zamki są niesłychanie specyficznymi obiektami, co znacznie więcej, nie brakuje ich w naszym państwie, dlatego być może też w okolicy znajdują się nadzwyczajnie zachowane tego typu budowle. Turystyka to również turystyka i sport. Warto jednak dokonać podziału zamków na te, które doznały doszczętnych zniszczeń (na przykład w czasie potopu szwedzkiego czy w okresach przedsięwzięć I, II wojny światowej) i na te, które zachowały się po dzisiaj dzień w całkiem dobrym stanie. Jednym z najbardziej znanych w stworzonym przez nas kraju zamków bezsprzecznie jest zamek królewski znajdujący się w Warszawie – wypróbuj turysta. W jaki sposób powszechnie wiadomo, Warszawa została do cna zniszczona w czasie wojny, jednak prędko została również odbudowana. Przykładem szybkiej odbudowy jest też ów zamek. Zamek, jaki został zniszczony po największej części w czasie działań wojennych związanych z potopem szwedzkim jest z kolei cudowny obiekt, znajdujący się w miejscowości Ujazd (w województwie świętokrzyskim). Wypożycz pensjonaty, żeby to obejrzeć! Zamek w czasie wojen światowych nie doznał już poważniejszych zmarnień, z tego względu dziś jest jednym z poprawniej zachowanych zamków w kraju.

Categories: Turystyka

Comments are closed.