26
Styczeń
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Są to urządzenia jakimi można obrabiać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tu elektrodrążenie działają na tak oznaczanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa podkreśla. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kategoryzowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w skutku czego powstają tak oznaczane wióry. Elektrodrążenie jest to proces spowodowania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Podstawowym narzędziem do takiego procesu są elektrody. Jest to detal urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują także w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub też lampy elektronowe. Do zazwyczaj spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej kwalifikowane są obróbki impulsowe i elektroiskrowe. Różnice pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Kluczową zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki w pewnej mierze że każdego towaru przewodzącego prąd.

Categories: Handel, Usługi

Comments are closed.