29
Marzec
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Ludzie zakładający rodzinę, którzy decydują się na wzniesienie swojego domu mogą oczekiwać dofinansowania z budżetu państwa. Dopłaty do domu pasywnego dla jednej rodziny gwarantowane są w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Dany program gwarantuje również dopłaty do budowy domu. Kwota, jaką mogą otrzymać zainteresowani taką pomocą pomocy, to od 30 do 50 tys.zł. Wysokość dotacji uzależniona jest od wartości zużytej energii elektrycznej – jeśli jest ono mniejsze niż 40 kWh, suma wsparcia może wynieść 30 tysięcy złotych, lecz gdy nie osiągnie ilości 15 kWh można aż liczyć na otrzymanie 50 tysięcy złotych. Kolejnym wymogiem, który musi być spełniony, by dało się ubiegać o tego rodzaju pomoc, jest stosowne wyposażenie mieszkania, a w szczególności zastosowanie mechanicznej wentylacji oraz rekuperatorów. Szczególnie cenne bywają również inne idee i możliwości techniczne zapobiegające nadmiernemu zużyciu energii. Tego rodzaju działanie ma na celu dążenie – zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej – do zmniejszenia poboru energii elektrycznej, a tym samym jej oszczędności. Za kupno materiałów do budowy następnie zwrotowi podlega podatek VAT. Wyjątkowo popularne jest montowanie kolektorów słonecznych które pozwalają użyć energię słoneczną do ocieplania budynków mieszkalnych i otrzymywania ciepłej wody. w związku z tym też można starać się o pożyczkę i dopłaty do domu pasywnego. Nabycie i zamontowanie solarów mogą w czterdziestu pięciu procentach podlegać dofinansowaniu, a korzyści płynące z ich użycia dadzą się w krótkim czasie odczuć w postaci niższych opłat wiążących się z ocieplaniem domu i zapewnieniem ciepłej wody.

Categories: Biznes

Comments are closed.