28
Lipiec
Komentowanie nie jest możliwe
Comments

Chirurgia to dyscyplina leczenia absorbująca się leczeniem operacyjnym. Zawiera wiele podspecjalności. Prócz chirurgii zabiegowej istnieje jednak szeroki zakres chirurgii zachowawczej. Część ogólna dotyczy całkowitych zasad gojenia ran, skażeń, przetaczania krwi, żywienia, postępowania przed- i pooperacyjnego, reguł doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia, ogólnych zasad technologii operacyjnej. Część szczegółowa obejmuje działy narządowe jak: chirurgia klatki piersiowej, naczyniowa, sercowo-naczyniowa, chirurgia układu nerwowego oraz szczególne działy jak: chirurgia onkologiczna, urazowa lub ortopedia. Najmłodsza jest transplantologia, czyli przeszczepianie narządów, gdzie usg kolana warszawa to posada. Całkowicie odrębna jest chirurgia dziecinna. Dziecko ma prawo być operowane wyłącznie przez chirurga dziecięcego. Poprzez długi czas chirurgia nie była honorowana za sferę medycyny, a na uniwersytetach nie istniały specjalizacje chirurgiczne. Dopiero w XIX w. chirurgia rozpoczęła być traktowana jako dział medycyny.
źródło: http://www.listmotywacyjny.biz.pl, http://korczakfestiwal.pl, http://www.meskakuchnia.pl.

Categories: Hobby

Comments are closed.